Strona 1 z 212
  Wzajemna relacja przepisów kodeksu spółek handlowych oraz przepisów innych gałęzi prawa jest przedmiotem wielu orzeczeń Sądu Najwyższego. Nie inaczej jest w przypadku relacji pomiędzy k.s.h. a kodeksem pracy. Jak wiadomo bowiem członka zarządu spółki kapitałowej mogą łączyć z tą osobą… Czytaj więcej
  Art. 299 k.s.h. przewiduje odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w razie zaistnienia przesłanki w postaci bezskuteczności egzekucji istniejącego długu z majątku spółki. Powód w procesie opartym na art. 299 k.s.h. musi zatem wykazać, że posiada istniejącą wierzytelność wobec… Czytaj więcej
  Podstawową i najważniejszą sprawą przy korzystaniu z weksli jest oczywiście to, aby ów weksel był ważny. Konieczne staje się więc zachowanie wymogów formalnych przewidzianych przez ustawę z dnia 28 kwietnia 1936 roku prawo wekslowe. Art. 1 pkt 2 tej… Czytaj więcej
  Art. 799 § 1 k.p.c. jest jednym z najważniejszych przepisów normujących postępowanie egzekucyjne dla osób będących dłużnikami. Norma prawna wynikająca z tej regulacji stanowi, iż wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi, natomiast spośród… Czytaj więcej
  Art. 446 § 4 kodeksu cywilnego stanowi, iż sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. W sprawie o sygnaturze akt I CSK 282/2011 Sąd Najwyższy analizował następującą sytuację dotyczącą przedmiotowej normy… Czytaj więcej
  Leciwe już orzeczenie Sądu Najwyższego, jednakże nieprzyswojone jeszcze przez wszystkie osoby, które sobie przedmiotowy wyrok przyswoić powinny. Mianowicie sytuacja związana z udzieleniem pełnomocnictwa adwokatowi (analogicznie radcy prawnemu) przez przedstawiciela ustawowego małoletniej strony (w imieniu tej małoletniej strony rzecz jasna). W… Czytaj więcej
  Zagadnienie prawne, które dość długo budziło kontrowersje w doktrynie prawa, co było raczej niezrozumiałe. Na początek przepis, aby wyjaśnić nieco, o co chodzi w prezentowanym w niniejszym wpisie wyroku Sądu Najwyższego. Tematem przerwanie biegu przedawnienia roszczenia. Zgodnie z art.… Czytaj więcej
Strona 1 z 212