Przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego była niedawno bardzo istotna kwestia związana z problemem dochodzenia odszkodowania za szkodę wywołaną orzeczeniem Sądu. Zagadnieniem prawnym było to, czy wniesienie powództwa odszkodowawczego (na podstawie przepisów o czynach niedozwolonych) tytułem wydania wadliwego orzeczenia sądowego przed… Czytaj więcej
    Art. 446 § 4 kodeksu cywilnego stanowi, iż sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. W sprawie o sygnaturze akt I CSK 282/2011 Sąd Najwyższy analizował następującą sytuację dotyczącą przedmiotowej normy… Czytaj więcej