Zgodnie z art. 49 § 1 kodeksu postępowania karnego pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. W doktrynie i judykaturze pojawiły się wątpliwości w ocenie, czy występuje w ogóle osoba pokrzywdzonego… Czytaj więcej
    Dokonanie rozróżnienia pomiędzy umową o dzieło a umową zlecenia (o świadczenie usług) nastręcza bardzo wielu trudności w praktyce. Ostatnio zintesyfikowane działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują, jakie niebagatelne konsekwencje może przynieść nieprawidłowa ocena tego, jaką należy w danej sytuacji zastosować umowę… Czytaj więcej
    Zgodnie z art. 1031 § 2 kodeksu cywilnego w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności zaś odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie nie podał… Czytaj więcej