Zgodnie z art. 49 § 1 kodeksu postępowania karnego pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. W doktrynie i judykaturze pojawiły się wątpliwości w ocenie, czy występuje w ogóle osoba pokrzywdzonego w kontekście przestępstwa paserstwa umyślnego (art. 291 § 1 kodeksu karnego). Ma to natomiast znaczenie niebagatelne, ponieważ ocena tego zagadnienia rzutuje bezpośrednio na kwestię możliwości naprawienia szkody przez sprawcę paserstwa (art. 46 k.k.).

    W uchwale z dnia 26 czerwca 2014 roku (I KZP 8/14) Sąd Najwyższy ocenił, iż właściciel rzeczy może być, w pewnych sytuacjach, uznany za osobę pokrzywdzoną przestępstwem paserstwa umyślnego. Ze szczegółowym komentarzem przedmiotowej uchwały trzeba natomiast wstrzymać się do czasu sporządzenia przez Sąd Najwyższy uzasadnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *