Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest reprezentowana co do zasady przez jej zarząd. Jest to organ, który zgodnie z zasadami reprezentacji, jest powołany, aby działać w imieniu osoby prawnej, jaką jest sp. z o.o. Zdarzają się jednak sytuacje, w których przykładowo… Czytaj więcej
    W myśl postanowienia zawartego w art. 87 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672) przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział w Polsce jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego. Wątpliwości Sądu orzekającego… Czytaj więcej
    Leciwe już orzeczenie Sądu Najwyższego, jednakże nieprzyswojone jeszcze przez wszystkie osoby, które sobie przedmiotowy wyrok przyswoić powinny. Mianowicie sytuacja związana z udzieleniem pełnomocnictwa adwokatowi (analogicznie radcy prawnemu) przez przedstawiciela ustawowego małoletniej strony (w imieniu tej małoletniej strony rzecz jasna). W… Czytaj więcej