W myśl postanowienia zawartego w art. 87 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672) przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział w Polsce jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego. Wątpliwości Sądu orzekającego w pewnej sprawie wzbudziła sytuacja, w której ustanowiony przez przedsiębiorcę zagranicznego reprezentant udziela pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w sprawie o roszczenia dotyczące działalności oddziału tego przedsiębiorcy.

    W uchwale zapadłej w sprawie III CZP 103/13 Sąd Najwyższy orzekł, iż tego rodzaju pełnomocnictwo należy uważać za udzielone skutecznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.