Sąd Najwyższy w sprawie o sygnaturze akt III CZP 112/13 (orzeczenie z dnia 26 lutego 2014 roku) rozpoznawał sprawę dotyczącą daty uiszczenia opłaty sądowej w razie uiszczenia tej opłaty gotówką za pośrednictwem placówki pocztowej operatora wyznaczonego, którym obecnie jest Poczta Polska S. A. Przedmiotowa sprawa wynikła w związku z pytaniem zadanym przez Sąd II instancji. Jest ono o tyle istotne, że decydowała o tym, czy wniesione zażalenie należy odrzucić czy też przyjąć do rozpoznania.

    W pełni słuszne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego wskazuje, iż za datę uiszczenia tej opłaty należy uznać datę przyjęcia wpłaty gotówkowej przez operatora (czyli obecnie Pocztę Polską S. A.). Tego rodzaju wpłatę zrównano zatem z przekazem pocztowym oraz przelewem bankowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.