Sąd Najwyższy w sprawie o sygnaturze akt III CZP 112/13 (orzeczenie z dnia 26 lutego 2014 roku) rozpoznawał sprawę dotyczącą daty uiszczenia opłaty sądowej w razie uiszczenia tej opłaty gotówką za pośrednictwem placówki pocztowej operatora wyznaczonego, którym obecnie jest Poczta… Czytaj więcej