Dokonanie rozróżnienia pomiędzy umową o dzieło a umową zlecenia (o świadczenie usług) nastręcza bardzo wielu trudności w praktyce. Ostatnio zintesyfikowane działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują, jakie niebagatelne konsekwencje może przynieść nieprawidłowa ocena tego, jaką należy w danej sytuacji zastosować umowę… Czytaj więcej