Art. 799 § 1 k.p.c. jest jednym z najważniejszych przepisów normujących postępowanie egzekucyjne dla osób będących dłużnikami. Norma prawna wynikająca z tej regulacji stanowi, iż wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi, natomiast spośród… Czytaj więcej