Art. 799 § 1 k.p.c. jest jednym z najważniejszych przepisów normujących postępowanie egzekucyjne dla osób będących dłużnikami. Norma prawna wynikająca z tej regulacji stanowi, iż wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi, natomiast spośród kilku sposobów egzekucji wierzyciel powinien zastosować najmniej uciążliwy dla dłużnika. Przepis ten nabiera szczególnego znaczenie, kiedy to do wyegzekwowania pozostaje niewielka należność, natomiast nad dłużnikiem ciąży wizja zlicytowania jego nieruchomości.

    W sprawie o sygnaturze akt V CSK 68/2011 Sąd Najwyższy badał, czy organ egzekucyjny będącego jednocześnie wierzycielem (z tytułu opłat egzekucyjnych) również musi stosować się do rzeczonej normy prawnej i czy jej naruszenie może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą. W wyroku z dnia 8 lutego 2012 roku Sąd Najwyższy orzekł, iż komornik ma obowiązek stosować najmniej uciążliwy dla dłużnika sposób – także, gdy komornik pozostaje wierzycielem egzekwującym koszty postępowania egzekucyjnego. Z kolei naruszenie art. 799 § 1 k.p.c. może rodzić obowiązek odszkodowawczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.