Wzajemna relacja przepisów kodeksu spółek handlowych oraz przepisów innych gałęzi prawa jest przedmiotem wielu orzeczeń Sądu Najwyższego. Nie inaczej jest w przypadku relacji pomiędzy k.s.h. a kodeksem pracy. Jak wiadomo bowiem członka zarządu spółki kapitałowej mogą łączyć z tą osobą prawną dwa stosunku prawne: tzw. stosunek organizacyjny (powołanie na funkcję członka zarządu) oraz stosunek pracowniczy. W przypadku zawarcia z członkiem zarządu spółki umowy o pracę relacje na linii członek zarządu – spółka oceniane są zarówno przez pryzmat k.s.h., jak i kodeksu pracy.

    W wyroku z dnia 12 grudnia 2013 roku (I PK 88/2013) Sąd Najwyższy orzekł, iż wypowiedzenie umowy o pracę członkowi zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z powodu odwołania go z zarządu może być dokonane wyłącznie na podstawie już podjętej w tej sprawie uchwały wspólników. Uchwała musi być zatem czynnością poprzedzającą jakiekolwiek działania związane z zakończeniem stosunku pracowniczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.