Podstawową i najważniejszą sprawą przy korzystaniu z weksli jest oczywiście to, aby ów weksel był ważny. Konieczne staje się więc zachowanie wymogów formalnych przewidzianych przez ustawę z dnia 28 kwietnia 1936 roku prawo wekslowe. Art. 1 pkt 2 tej… Czytaj więcej