Temat zasiedzenia służebności przesyłu jak już wspominałem należy obecnie do jednych z najbardziej kontrowersyjnych w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Linia orzecznicza, która wypracowała stanowisko, iż zasiedzenie służebności odpowiadającej swej treści służebności przesyłu jest możliwe także przed wprowadzeniem instytucji służebności przesyłu do kodeksu cywilnego (a więc przed 3 sierpnia 2008 roku), jest w pewien sposób korygowana przez najnowsze judykaty wydawane przez Sąd Najwyższy.

    W uchwale siedmiu sędziów Sądu Najwyższego stwierdzono, iż wykonywanie uprawnień wynikających z decyzji (stanowiącej tytuł prawny do wykonywania tych uprawnień) wydanej na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (tekst jedn.: Dz.U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64 ze zm.) nie prowadzi do zasiedzenia służebności gruntowej odpowiadającej w swej treści służebności przesyłu. Uchwała zapadła w sprawie III CZP 87/13 (orzeczenie z dnia 8 kwietnia 2014 roku).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.