Niezwykle istotna uchwała została podjęta w dniu 30 stycznia 2015 roku przez skład Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego. Pytaniem prawnym było to, czy jest możliwy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w rubryce Prokurenci, jednego, prokurenta z jednoczesnym zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki? Istotna była zatem odpowiedź na pytanie, czy aktualne jest orzeczenie wydane przez Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 6/01 (uchwała z dnia 27 maja 2001 roku).

    W sprawie III CZP 34/14 Sąd Najwyższy orzekł, iż taki wpis do KRS jest niedopuszczalny. Niniejszy wpis zostanie uzupełniony po sporządzeniu przez SN uzasadnienia przedmiotowej uchwały.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *