Niezwykle istotna uchwała została podjęta w dniu 30 stycznia 2015 roku przez skład Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego. Pytaniem prawnym było to, czy jest możliwy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w rubryce Prokurenci, jednego, prokurenta z jednoczesnym zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki? Istotna była zatem odpowiedź na pytanie, czy aktualne jest orzeczenie wydane przez Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 6/01 (uchwała z dnia 27 maja 2001 roku).

    W sprawie III CZP 34/14 Sąd Najwyższy orzekł, iż taki wpis do KRS jest niedopuszczalny. Niniejszy wpis zostanie uzupełniony po sporządzeniu przez SN uzasadnienia przedmiotowej uchwały.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.