Dochodzenie odszkodowania od gminy za szkodę wynikłą z niedostarczenia przez gminę osobie uprawnionej lokalu socjalnego jest wielokrotnie jedynym sposobem dla właścicieli nieruchomości, aby uzyskać jakiekolwiek należności z tytułu zajmowania należących do nich lokali. Problem prawny pojawił się w zakresie pytania, czy szkody w pełnej wysokości może dochodzić współwłaściciel nieruchomości – na podstawie art. 209 k.c. w związku z art. 417 k.c. i art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

    W sprawie III CZP 92/14 Sąd Najwyższy w dniu 3 grudnia 2014 roku w pełni słusznie orzekł, iż współwłaściciel ma prawo dochodzenia od gminy należności w pełnej wysokości. Tego rodzaju czynności została zatem uznana za czynność zachowawczą, którą może podjąć każdy ze współwłaścicieli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.