Niezwykle ważna uchwała Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów zapadła w dniu 26 listopada 2014 roku. Temat bardzo popularny w orzecznictwie i ważny dla wielu osób borykających się z problemami związanymi z urządzeniami przesyłowymi. W sprawie III CZP 45/14 Sąd Najwyższy w powiększonym składzie orzekł, iż wytoczenie przez osobę będącą właścicielem nieruchomości powództwa o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości w zakresie służebności przesyłu (lub służebności, która jej odpowiadała przed dniem 3 sierpnia 2008 roku) nie przerywa biegu zasiedzenia przedmiotowej nieruchomości.

    Sąd Najwyższy uznał zatem, iż wytoczenie przedmiotowego powództwa nie stanowi czynności zmierzającej bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Jest to pogląd przeciwny do kilku wcześniejszych wypowiedzi Sądu Najwyższego (np. sprawa o sygnaturze akt III CZP 124/10). Tak zatem, w myśl przedmiotowej uchwały, jedyną czynnością przed sądem umożliwiającą przerwanie biegu zasiedzenia, jest złożenie wniosku o ustanowienie służebności przesyłu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.