Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami poprzedni właściciel wywłaszczonej nieruchomości lub też jego następcy prawni mogą złożyć wniosek o zwrot tej nieruchomości, jeżeli zostaną oni zawiadomieni przez właściwy organ o zamiarze użycia nieruchomości na inny cel, niż ten,… Czytaj więcej