Zgodnie z treścią art. 172 kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność przez zasiedzenie, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze. Nadto po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości… Czytaj więcej