Strona 13 z 13« Pierwsza...111213
    Przepis art. 5 k.c. nie może być zastosowany, w celu pominięcia skutków upływu terminu wskazanego w art. 568 § 1 k.c. Taki wniosek płynie z uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie III… Czytaj więcej
    Sprawa o sygnaturze akt III CZP 74/13 była przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego w związku z pytaniem prawnym zadanym przez Sąd odwoławczy. Sprawa dotyczyła roszczenia o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej, a konkretniej kwestii dziedziczenia tego roszczenia. Zgodnie bowiem… Czytaj więcej
    Na pierwszy ogień kwestia dotycząca przerwania biegu przedawnienia roszczenia. W sprawie III CZP 66/13 Sąd Najwyższy orzekł, iż wytoczenie powództwa w elektronicznym postępowaniu upominawczym (tzw. e-sąd) przerwie bieg przedawnienia roszczenia, nawet wówczas jeżeli postępowanie zostanie następnie umorzone. Zasadą jest… Czytaj więcej
Strona 13 z 13« Pierwsza...111213