Kwestie obliczania opłaty stosunkowej, czyli procentowego wynagrodzenia Komornika Sądowego za prowadzenie postępowania egzekucyjnego, reguluje art. 49 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, ze zm. Zagadnieniem prawnym stała się odpowiedź na pytanie, czy w razie połączenia kilku spraw tego samego wierzyciela przeciwko temu samemu dłużnikowi komornik pobiera jedną czy kilka opłat stosunkowych oraz jaka jest maksymalna suma opłat stosunkowych, w przypadku wyegzekwowania przez komornika świadczenia przy zastosowaniu różnych sposobów egzekucji.

    Sąd Najwyższy w uchwale III CZP 14/15 orzekł w dniu 13 maja 2015 roku, iż Komornik Sądowy pobiera opłatę stosunkową w każdej ze spraw prowadzonych z wniosku tego samego wierzyciela przeciwko temu samemu dłużnikowi i połączonych przez Komornika. Maksymalna zaś wysokość opłaty stosunkowej, przy zastosowaniu różnych sposobów egzekucji, to trzydziestokrotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *