Niezwykle istotna uchwała Sądu Najwyższego została wydana w dniu 29 stycznia 2014 roku. Problem dotyczył możliwości dokonania na rzecz wspólnoty mieszkaniowej przelewu (cesji) uprawnienia do dochodzenia roszczenia w związku z wadami fizycznymi nieruchomości wspólnej. Tego rodzaju uprawnienie przysługuje… Czytaj więcej