Art. 58 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje na obligatoryjne elementy wyroku rozwodowego. Sąd orzeka o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków, o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz o wysokości alimentów. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił… Czytaj więcej