Sąd Najwyższy w wyniku pytania prawnego sądu odwoławczego rozważał, czy przepisy dotyczące jurysdykcji krajowej winny również znaleźć zastosowanie do popularnego ostatnio tematu, jakim jest tzw. zawezwanie do próby ugodowej. Orzeczenie zapadło na kanwie ciekawej geograficznie sprawy, ponieważ oba… Czytaj więcej