3 maja 2012 roku wprowadzono dość istotną zmianę w zakresie przepisów o doręczeniach wskazanych przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z dodanym § 1(1) art. 139 k.p.c. pismo złożone w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe może zostać odebrane także przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych, w rozumieniu tej ustawy. Oznacza to, iż bez pełnomocnictwa pocztowego dorosły domownik może odebrać przesyłkę poleconą jedynie w domu. Przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego stała się natomiast ocena zastosowania przedmiotowego przepisu do pełnomocnictw pocztowych udzielonych przed wejściem przedmiotowej normy prawnej w życie.

    W uchwale III CZP 20/14 z 30 maja 2014 roku Sąd Najwyższy stwierdził jednoznacznie, iż jeżeli sprawa została wszczęta po dniu wejścia w życie przedmiotowego przepisu (czyli po 3 maja 2012 roku) pełnomocnictwo pocztowe udzielone przed tą datą jest w pełni skuteczne i upoważnia do odbioru pism kierowanych do strony postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.