Zgodnie z art. 96. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów. Nie są to jednakże jedyne sprawy, które są związane z obowiązkiem alimentacyjnym. Strona uprawniona do alimentów może zostać bowiem pozwana również w sprawie dotyczącej stwierdzenia nieistnienia (wygaśnięcia, uchylenia) obowiązku alimentacyjnego. W związku z powyższym konieczna stała się odpowiedź na pytanie, czy również w takiej sytuacji pozwanemu przysługuje zwolnienie od koszów sądowych.

    W sprawie III CZP 110/14 Sąd Najwyższy wydał uchwałę z dnia 26 lutego 2015 roku, w której wyraził pogląd, iż strona pozwana w procesie o stwierdzenie nieistnienia obowiązków alimentacyjnego jest również zwolniona od ponoszenia kosztów sądowych. Nie sposób odmówić słuszności takiemu rozstrzygnięciu. Skoro bowiem w sprawie o obniżenie alimentów strona pozwana nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych, to tym bardziej takie zwolnienie powinno przysługiwać w sprawie o stwierdzenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego (czyli wygaśnięcie takiego obowiązku w całości).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.