Sąd Najwyższy w wyniku pytania prawnego sądu odwoławczego rozważał, czy przepisy dotyczące jurysdykcji krajowej winny również znaleźć zastosowanie do popularnego ostatnio tematu, jakim jest tzw. zawezwanie do próby ugodowej. Orzeczenie zapadło na kanwie ciekawej geograficznie sprawy, ponieważ oba podmioty były osobami zagranicznymi, z czego wzywający z Kajmanów, zaś jego przeciwnik z Cypru.

    W sprawie o sygnaturze akt III CZP 3/14 Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której odpowiedział pozytywnie na zadane przez sąd odwoławczy pytanie. Przepisy o jurysdykcji krajowej winny zatem znaleźć zastosowanie do postępowania pojednawczego przewidzianego w kodeksie postępowania cywilnego, które wszczynane jest tzw. zawezwaniem do próby ugodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.