W myśl art. 968 § 1 kodeksu cywilnego spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis zwykły). Zapis zwykły stanowi zobowiązanie spadkobiercy, w odróżnieniu od zapisu windykacyjnego, który przenosi na określoną osobą prawo własności przedmiotów przekazanych w ten sposób przez spadkodawców. Przedmiotem badania Sądu Najwyższego stała się odpowiedź na pytanie, czy zwykły zapis testamentowy, a zatem ten, którego podstawą jest art. 968 k.c., może zostać sformułowany alternatywnie.

    Sąd Najwyższy orzekł w pełni słusznie w orzeczeniu z dnia 16 października 2014 roku (III CZP 70/14), iż tego rodzaju zapis, czyli zapis zwykły sformułowany alternatywnie, jest ważny. Wynika to wszakże z ogólnych przepisów prawa zobowiązań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.