Od czasu niedawnej nowelizacji przepisów, w myśl art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie również wówczas, gdy na skutek niewskazania przez powoda danych pozwalających sądowi na ustalenie numerów, o których mowa w art. 208(1) (NIP, KRS,… Czytaj więcej