Sąd Najwyższy w wyniku pytania prawnego sądu odwoławczego rozważał, czy przepisy dotyczące jurysdykcji krajowej winny również znaleźć zastosowanie do popularnego ostatnio tematu, jakim jest tzw. zawezwanie do próby ugodowej. Orzeczenie zapadło na kanwie ciekawej geograficznie sprawy, ponieważ oba… Czytaj więcej
    Zgodnie z art. 186 k.p.c. w przypadku zawezwania do próby ugodowej brak stawiennictwa wzywającego na posiedzenie pojednawcze powoduje, że sąd na żądanie przeciwnika włoży na wzywającego obowiązek zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową (w tym kosztów zastępstwa procesowego). Zagadnieniem prawnym, które… Czytaj więcej