Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa określa zasady wypłaty, pobierania oraz zwrotu nienależnie pobranych zasiłków przyznawanych w określonych sytuacjach, np. w przypadku choroby osoby ubezpieczonej. W myśl art.… Czytaj więcej