Art. 446 § 4 kodeksu cywilnego stanowi, iż sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. W sprawie o sygnaturze akt I CSK 282/2011 Sąd Najwyższy analizował następującą sytuację dotyczącą przedmiotowej normy… Czytaj więcej