Na pierwszy ogień kwestia dotycząca przerwania biegu przedawnienia roszczenia. W sprawie III CZP 66/13 Sąd Najwyższy orzekł, iż wytoczenie powództwa w elektronicznym postępowaniu upominawczym (tzw. e-sąd) przerwie bieg przedawnienia roszczenia, nawet wówczas jeżeli postępowanie zostanie następnie umorzone. Zasadą jest… Czytaj więcej