Temat bardzo aktualny, ponieważ sądy otrzymują coraz więcej spraw dotyczących umów tak zwanych kredytów frankowych. Są to umowy kredytowe indeksowane lub denominowane w walucie franka szwajcarskiego.

    Najczęściej konsument-kredytobiorca żąda stwierdzenia nieważności umowy, aczkolwiek w pewnych przypadkach strona powodowa… Czytaj więcej