Zgodnie z dyspozycją art. 505(1) kodeksu postępowania cywilnego postępowanie uproszczone ma zastosowanie w następujących sprawach należących do właściwości sądów rejonowych: (i) o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach… Czytaj więcej
    Podstawową i najważniejszą sprawą przy korzystaniu z weksli jest oczywiście to, aby ów weksel był ważny. Konieczne staje się więc zachowanie wymogów formalnych przewidzianych przez ustawę z dnia 28 kwietnia 1936 roku prawo wekslowe. Art. 1 pkt 2 tej… Czytaj więcej