Art. 145 kodeksu cywilnego traktuje o kwestii związanej z dostępem do drogi publicznej. W przypadku braku odpowiedniego dostępu istnieje możliwość ustanowienia drogi koniecznej. Podstawową zatem sprawą staje się ustalenie, co jest odpowiednim dostępem do drogi publicznej. W ten sposób… Czytaj więcej
    Temat zasiedzenia służebności przesyłu jak już wspominałem należy obecnie do jednych z najbardziej kontrowersyjnych w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Linia orzecznicza, która wypracowała stanowisko, iż zasiedzenie służebności odpowiadającej swej treści służebności przesyłu jest możliwe także przed wprowadzeniem instytucji służebności przesyłu do… Czytaj więcej
    Zgodnie z treścią art. 172 kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność przez zasiedzenie, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze. Nadto po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości… Czytaj więcej