Bardzo często w obrocie zawierane są tak zwane umowy o podwykonawstwo będące odmianą umowy o roboty budowlane zawierane przez generalnego wykonawcę z pierwszym podwykonawcą lub też dalszych podwykonawców z kolejnymi. Zgodnie z art. 647 (1) § 4 umowy o podwykonawstwo… Czytaj więcej