Zgodnie z art. 49 § 1 kodeksu postępowania karnego pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. W doktrynie i judykaturze pojawiły się wątpliwości w ocenie, czy występuje w ogóle osoba pokrzywdzonego… Czytaj więcej