Art. 145 kodeksu cywilnego traktuje o kwestii związanej z dostępem do drogi publicznej. W przypadku braku odpowiedniego dostępu istnieje możliwość ustanowienia drogi koniecznej. Podstawową zatem sprawą staje się ustalenie, co jest odpowiednim dostępem do drogi publicznej. W ten sposób… Czytaj więcej