Na pierwszy ogień kwestia dotycząca przerwania biegu przedawnienia roszczenia. W sprawie III CZP 66/13 Sąd Najwyższy orzekł, iż wytoczenie powództwa w elektronicznym postępowaniu upominawczym (tzw. e-sąd) przerwie bieg przedawnienia roszczenia, nawet wówczas jeżeli postępowanie zostanie następnie umorzone. Zasadą jest bowiem, że po wniesieniu sprzeciwu od nakazu wydanego przez e-sąd lub w braku podstaw do wydania nakazu, sprawa jest przekazywana do sądu właściwości ogólnej. Wówczas powód jest wzywany do uzupełnienia braków, m.in. opłaty sądowej od pozwu (pozostałych 3/4 opłaty). Jeżeli tego nie zrobi – sprawa jest umarzana. Zdaniem Sądu Najwyższego umorzenie postępowania w tym trybie nie prowadzi do zniweczenia skutków w postaci przerwania biegu przedawnienia.

    Wykładnia przyjęta przez SN winna zostać uznana za prawidłową. Ustawa (kpc.) nie w każdym przypadku wiąże z umorzeniem postępowania zniweczenie skutków prawnych wniesienia pozwu (a zatem również przerwania biegu przedawnienia). Taki skutek wyraźnie wyartykułowano w przypadku cofnięcia pozwu oraz umorzenia związanego z zawieszeniem postępowania. Skoro zatem ustawodawca wprost wiąże w niektórych przepisach umorzenie i zniweczenie skutków wniesienia pozwu, a w innych tego nie robi, to prosta wykładnia prowadzi do tego, że w przypadku tych innych przepisów zniweczenia skutków pozwu brak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.