Zagadnienie, które budzi obecnie bardzo duże kontrowersje. Mianowicie czy komornik sądowy może powiększyć opłatę egzekucyjną o należny podatek od towarów i usług. Od pewnego bowiem czasu komornicy sądowi są zobligowani do odprowadzania do Urzędów Skarbowych należnego podatku od towarów i usług od uzyskanej opłaty egzekucyjnej. Rzecz jasna komornicy nie godząc się na stratę swoich należności przerzucili ten obowiązek (zapłaty podatku od towarów i usług) na dłużników. Zmiana interpretacji przepisów o podatku od towarów i usług dotknęła zatem przede wszystkim dłużników. Czy jednak doliczenie podatku od towarów i usługo do opłaty egzekucyjnej znajduje swoje uzasadnienie w przepisach o egzekucji sądowej?

    Na powyższe pytanie odpowiedział Sąd Najwyższy w uchwale składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie III CZP 97/16. Mianowicie zgodnie z treścią powyższej uchwały komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, pobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji o podatek od towarów i usług. Praktyka pokazuje, że uchwała ta nie jest jednak respektowana przez organy egzekucyjne. Dłużnicy zmuszeni są zatem do składania skarg na postanowienia komorników sądowych o kosztach postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.