Leciwe już orzeczenie Sądu Najwyższego, jednakże nieprzyswojone jeszcze przez wszystkie osoby, które sobie przedmiotowy wyrok przyswoić powinny. Mianowicie sytuacja związana z udzieleniem pełnomocnictwa adwokatowi (analogicznie radcy prawnemu) przez przedstawiciela ustawowego małoletniej strony (w imieniu tej małoletniej strony rzecz jasna). W sprawie o sygnaturze akt I CR 34/83 Sąd Najwyższy dokonał oceny, czy tego rodzaju pełnomocnictwo wygasa z chwilą dojścia strony do pełnoletności.

    W wyroku z dnia z dnia 9 marca 1983 roku Sąd Najwyższy słusznie orzekł, iż pełnomocnictwo to nie wygasa, lecz może być skutecznie odwołane przez osobę, która osiągnęła pełnoletniość. Nie ma zatem żadnych podstaw, ażeby żądać nowego pełnomocnictwa, jeżeli strona dojdzie do pełnoletniości w toku postępowania, zaś pełnomocnictwa udzielił uprzednio przedstawiciel ustawowy działający w imieniu małoletniego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.