Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest reprezentowana co do zasady przez jej zarząd. Jest to organ, który zgodnie z zasadami reprezentacji, jest powołany, aby działać w imieniu osoby prawnej, jaką jest sp. z o.o. Zdarzają się jednak sytuacje, w których przykładowo w dwuosobowym zarządzie jeden z członków zarządu przez jakiś czas nie może wykonywać swoich funkcji, a w spółce przewidziano reprezentację łączną (dwóch członków zarządu łącznie). Przez pewien czas spółka nie może być zatem skutecznie reprezentowana. Jest to duży problem, w związku z powyższym pojawia się pytanie o możliwość ustanowienia drugiego z członków zarządu pełnomocnikiem spółki.

    Problem ten budził pewne kontrowersje, jednakże orzecznictwo Sądu Najwyższego dopuszcza możliwość udzielenia członkowi zarządu pełnomocnictwa do reprezentowania spółki. Tak też stanowi uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2014 roku wydana w sprawie III CZP 17/14. Zgodnie z jej treścią dopuszczalne jest ustanowienie członka zarządu pełnomocnikiem spółki także do czynności określonego rodzaju (pełnomocnictwo rodzajowe).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *