Umowa leasingu jest jedną z podstawowych form korzystania z samochodu przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Umowa ta i stosunki prawne z niej wynikające rodzą jednakże wiele zagadnień prawnych, w tym w zakresie prawa odszkodowań oraz związanych z tym podatków, w szczególności podatku od towarów i usług. Zdarza się bowiem, że ubezpieczyciele poddają w wątpliwość wypłatę odszkodowania w części dotyczącej podatku VAT właśnie.

    W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2020 r. wydanej w sprawie III CZP 90/19 Sąd Najwyższy orzekł, że odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, przysługujące leasingobiorcy w związku z poniesieniem wydatków na naprawę uszkodzonego pojazdu będącego przedmiotem leasingu, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim nie może on obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku zapłaconego. To bardzo dobre rozstrzygnięcie dla wszystkich poszkodowanych, którzy korzystają ze swoich samochodów na podstawie umowy leasingu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *