Umowa leasingu jest jedną z podstawowych form korzystania z samochodu przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Umowa ta i stosunki prawne z niej wynikające rodzą jednakże wiele zagadnień prawnych, w tym w zakresie prawa odszkodowań oraz związanych z tym podatków, w szczególności podatku od towarów i usług. Zdarza się bowiem, że ubezpieczyciele poddają w wątpliwość wypłatę odszkodowania w części dotyczącej podatku VAT właśnie.

    W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2020 r. wydanej w sprawie III CZP 90/19 Sąd Najwyższy orzekł, że odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, przysługujące leasingobiorcy w związku z poniesieniem wydatków na naprawę uszkodzonego pojazdu będącego przedmiotem leasingu, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim nie może on obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku zapłaconego. To bardzo dobre rozstrzygnięcie dla wszystkich poszkodowanych, którzy korzystają ze swoich samochodów na podstawie umowy leasingu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.