Zgodnie z art. 42 § 1 Kodeksu Cywilnego jeżeli osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów, sąd ustanawia dla niej kuratora. Najczęściej takie sytuacje mają miejsce w przypadku konfliktu w spółce lub też bardzo trudnej sytuacji finansowej danego podmiotu, kiedy to to już nikt nie zamierza zajmować się interesami spółki. W tym drugim przypadku problemem stają się koszty kuratora, który został powołany dla osoby prawnej. Potrzeba ustanowienia kuratora jest jasna. Zgodnie z art. 42 § 2 Kodeksu Cywilnego kurator powinien postarać się niezwłocznie o powołanie organów osoby prawnej, a w razie potrzeby o jej likwidację. Z kolei bez organów osoba prawna nie może działać, w tym być stroną procesów.

    Orzeczeniem z dnia 13 marca 2015 roku wydanym w sprawie III CZP 4/15 Sąd Najwyższy orzekł, iż w braku majątku lub dochodów osoby prawnej, dla której ustawiono kuratora, koszty jego ustanowienia pokrywa Skarb Państwa. Podmiotem, który jest płatnikiem takiego wynagrodzenia jest wówczas właściwy miejscowo sąd rejestrowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.