Zgodnie z art. 96. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów.… Czytaj więcej
    Zgodnie z art. 169 § 1 kodeksu cywilnego, jeżeli osoba nieuprawniona do rozporządzania rzeczą ruchomą zbywa rzecz i wydaje ją nabywcy, nabywca uzyskuje własność z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie, chyba że działa w złej wierze. Z kolei… Czytaj więcej
    Niezwykle istotna uchwała została podjęta w dniu 30 stycznia 2015 roku przez skład Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego. Pytaniem prawnym było to, czy jest możliwy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w rubryce Prokurenci, jednego, prokurenta z jednoczesnym zastrzeżeniem, że może on… Czytaj więcej