Strona 3 z 9« Pierwsza...234...Ostatnia »
  Zgodnie z art. 661 § 1 kodeksu cywilnego najem zawarty na czas dłuższy niż lat dziesięć poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony. W myśl z kolei § 2 przedmiotowego artykułu najem zawarty między przedsiębiorcami na… Czytaj więcej
  Zgodnie z art. 42 § 1 Kodeksu Cywilnego jeżeli osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów, sąd ustanawia dla niej kuratora. Najczęściej takie sytuacje mają miejsce w przypadku konfliktu w spółce lub też bardzo… Czytaj więcej
  Zgodnie z art. 169 § 1 kodeksu cywilnego, jeżeli osoba nieuprawniona do rozporządzania rzeczą ruchomą zbywa rzecz i wydaje ją nabywcy, nabywca uzyskuje własność z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie, chyba że działa w złej wierze. Z kolei… Czytaj więcej
  Dochodzenie odszkodowania od gminy za szkodę wynikłą z niedostarczenia przez gminę osobie uprawnionej lokalu socjalnego jest wielokrotnie jedynym sposobem dla właścicieli nieruchomości, aby uzyskać jakiekolwiek należności z tytułu zajmowania należących do nich lokali. Problem prawny pojawił się w zakresie pytania,… Czytaj więcej
  Niezwykle ważna uchwała Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów zapadła w dniu 26 listopada 2014 roku. Temat bardzo popularny w orzecznictwie i ważny dla wielu osób borykających się z problemami związanymi z urządzeniami przesyłowymi. W sprawie III CZP 45/14 Sąd… Czytaj więcej
  Wielokrotnie zdarza się, iż spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie posiada założonej księgi wieczystej. W praktyce może powodować to sporo problemów, w szczególności ze zbywaniem tego prawa czy też wykorzystywaniem go w ramach udzielania zabezpieczenia, np. pożyczki. Ustawodawca przewidział możliwość… Czytaj więcej
  W myśl art. 767 § 1 kodeksu postępowania cywilnego na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy… Czytaj więcej
Strona 3 z 9« Pierwsza...234...Ostatnia »